Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir söz olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “uhde” yahut “iş” fehvaına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet hizmetlerinde kullanılırdı. Orta Çağ boyunca, “official” kelimesi,…

Continue Reading Official